Source Translation
1/4 Weight Field Plate Zbroja Polowa 1/4 Wagi
1/4 Weight Full Plate Mail Pełna Zbroja Płytowa 1/4 Wagi
1/4 Weight Half-plate Mail Zbroja Półpłytowa 1/4 Wagi
Aarakocra Aarakokra
Aasimar Aasimar
Aasimar's Aura Aura Aasimara
Abazigal's Wardstone Kamień strażniczy Abazigala
Abbey of Just Hammer Opactwo Sprawiedliwego Młota
Abbey of Sword Opactwo Miecza
Abbey of the Blinding Truth Opactwo Oślepiającej Prawdy
Abbey of the Golden Sheaf Opactwo Złotego Snopa
Abbot's Staff Laska opata
Abela the Nymph Nimfa Abela
Aberatte Wynaturzenie
Abi-Dalzim's Horrid Wilting Plugawy uwiąd Abi-Dalzima
Abishai Hide Armor Zbroja Skórzana Abiszajów
Abjuration Odrzucanie
Abjurer Mistrz odrzucania
Aboleth Aboleth
Aboleth Oil Olej z aboletha
Absolute Immunity Całkowita niewrażliwość
Absorbing shield Tarcza zniszczenia
Absorb Mind Wchłonięcie umysłu
Absorb Strength Wchłonięcie siły
Abysm Abis
When User Action Detail Object
4 months ago GoForTheEyes Glossary updated Infinity Engine/Polish
Szept
Browse all glossary changes