Project Translated Words
Fallout
98.9%
98.6%
Infinity Engine
13.3%
15.2%
Language code cs
Text direction Left to right
4 Plural: Default plural
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural equation (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update Fallout/Restoration Project - Czech
a month ago None New source string Fallout/Restoration Project - Czech
a month ago None Resource update Fallout/Unofficial Patch - Czech
a month ago None New source string Fallout/Unofficial Patch - Czech
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Zníš jako Yaga-Shura, obr tělem i egem. Již také padl, když se naplnil jeho osud. Moc tvé krve ti může zařídit vítězství, to je pravda, ale skutečnost, že v sobě přijímáš poskvrnu, činí mou vlastní cestu mnohem jasnější.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Ano, ať už se jednalo o překážky, které je třeba překonat, nebo o pouhé kolemjdoucí, kteří ti zkřížili cestu. Můj vlastní život byl sotva jiný, bez ohledu na to, jak jsem proti němu bojoval. Jsem rád, že to chápeš. Vše to učiní mnohem snadnějšími.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Spletl sis směr své cesty, můj příteli. Ať již ses vydal po opuštění Svítící tvrze jakýmkoliv směrem, tvá cesta skončila zde, jak bylo vždy myšleno. Osud ovládá nás... ne my jej.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Ty věříš, že můžeš být pánem svého osudu? Osudu dávno předpovězeného Alaundem? Věříš, že pouze svou vlastní volbu jsi skončil na tomto místě?
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Domníváš se, že ostatní našeho druhu jsou nějak odlišní? Spočítej je, <CHARNAME>, a pomysli na ten zástup zplozenců Bhaala, kteří existovali jen aby přinášeli ostatním utrpení, když ne úmyslně, tak dokonce jen svou přítomností. Dovolil bys, aby takové krveprolití pokračovalo? Neušetřili jsme snad celou zemi od utrpení tím, že jsme zabili naše sourozence?
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Kéž by tvé tvrzení o nevině něco znamenalo pro mrtvé ze Saradushe. Mohl bych se zeptat nedávno zemřelých z Athkatly, Baldurovy brány, Svítící tvrze... nenašel bych snad takové, o kterých by se dalo prohlásit, že jsou nevinní? Takové kteří zemřeli jen proto, že ti připletli do cesty?
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.