New feature: female translation - MUST READ.
Project Translated Words Review Checks Suggestions
Ascension
13.3% 15.2% 68.5% 0 128 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Zníš jako Yaga-Shura, obr tělem i egem. Již také padl, když se naplnil jeho osud. Moc tvé krve ti může zařídit vítězství, to je pravda, ale skutečnost, že v sobě přijímáš poskvrnu, činí mou vlastní cestu mnohem jasnější.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Ano, ať už se jednalo o překážky, které je třeba překonat, nebo o pouhé kolemjdoucí, kteří ti zkřížili cestu. Můj vlastní život byl sotva jiný, bez ohledu na to, jak jsem proti němu bojoval. Jsem rád, že to chápeš. Vše to učiní mnohem snadnějšími.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Spletl sis směr své cesty, můj příteli. Ať již ses vydal po opuštění Svítící tvrze jakýmkoliv směrem, tvá cesta skončila zde, jak bylo vždy myšleno. Osud ovládá nás... ne my jej.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Ty věříš, že můžeš být pánem svého osudu? Osudu dávno předpovězeného Alaundem? Věříš, že pouze svou vlastní volbu jsi skončil na tomto místě?
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Domníváš se, že ostatní našeho druhu jsou nějak odlišní? Spočítej je, <CHARNAME>, a pomysli na ten zástup zplozenců Bhaala, kteří existovali jen aby přinášeli ostatním utrpení, když ne úmyslně, tak dokonce jen svou přítomností. Dovolil bys, aby takové krveprolití pokračovalo? Neušetřili jsme snad celou zemi od utrpení tím, že jsme zabili naše sourozence?
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Kéž by tvé tvrzení o nevině něco znamenalo pro mrtvé ze Saradushe. Mohl bych se zeptat nedávno zemřelých z Athkatly, Baldurovy brány, Svítící tvrze... nenašel bych snad takové, o kterých by se dalo prohlásit, že jsou nevinní? Takové kteří zemřeli jen proto, že ti připletli do cesty?
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
I kdyby nás osud nepřivedl do tohoto okamžiku, pochybuji, že by situace byla jiná. Možná kdybys ses nenarodil s poskvrnou našeho otce, by tomu mohlo být jinak. Myslím, že bych rád potkal <PRO_MANWOMAN> jako ty. Ale teď už nemám na výběr.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Nuže dobrá. Pojďte, mí žáci... doba učení skončila. Teď se naposledy postavíme za to, co je správné. Snad nad námi všemi bohové smilují.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
A navzdory tomu, co možná tvrdíš, si myslím, že poskvrna je tvému srdci bližší, než bys chtěl, abych věřil. Musím jít svou cestou, <CHARNAME>... a ty musíš jít tou svou.
2 months ago None Suggestion added Infinity Engine/Ascension - Czech
Ale... byl jsi úspěšný v boji s pokušením. Mnohem úspěšnější než já. Já... udělal jsem toho hodně, ve jménu dobra, čeho lituji. Mí lidé trpí, protože jsem stavěl svůj konečný cíl nade vše ostatní... ale není pravdou, že naše chování k nejmenším z našich bratří je pravým soudcem lidské duše? Já... stydím se.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year