Translation status

Strings440
92.2% Translate
Words21927
77.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Wild Mage Additions
94.1% 77.5% 3.5% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://forum.bgforge.net/viewtopic.php?f=2&t=25
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license CC BY-NC-SA 4.0
Repository [email protected]:BiGWorldProject/Ascension.git
Repository branch master 616e5a0
Translation file ascension/tra/po/polish.po
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Infinity Engine/Ascension - Polish
a month ago Piotr Wiankowski New translation Infinity Engine/Ascension - Polish
Aerie i <CHARNAME> pozostali nierozłączni, podróżując po świecie razem z ich niedoświadczonym synem. Wkrótce małemu Quayle’owi przybyła siostrzyczka, z którą dzielił się opowieściami o wyczynach rodziców. W późniejszych latach rodzinę czekała jednak ostatnia wielka podróż. Aerie wciąż ze smutkiem wspominała czas swojego zniewolenia i utratę skrzydeł, dlatego ona i <CHARNAME> odszukali avarielów z Faenya-Dail, skrzydlate elfy, spośród których kiedyś ją wykradziono. Tam Aerie odkryła nie tylko swój lud, ale i kochających rodziców, którzy nigdy nie stracili nadziei na odnalezienie zaginionego dziecka. Uwalniając się wreszcie od bólu, którego doświadczyła w przeszłości, właśnie tam, pośród chmur, Aerie i <CHARNAME> pobrali się. Powiadają, że ich związek został pobłogosławiony zarówno przez Aerdrie Faenya, jak i Baervana Dzikiego Wędrowca.
a month ago Piotr Wiankowski New translation Infinity Engine/Ascension - Polish
Po opuszczeniu drużyny, której przewodził<PRO_HESHE> <CHARNAME>, Aerie w dalszym ciągu szukała przygód, zawsze starając się walczyć ze wszystkimi formami niewolnictwa. Próbowała kilkukrotnie zebrać własną drużynę, ale ta za każdym razem rozpadała się z powodu wewnętrznych konfliktów i zdrad. Z czasem współczucie przerodziło się u niej w chęć zemsty i nie była już w stanie inspirować innych. Nie wiadomo, co by się z nią stało, gdyby nie napotkała grupy skrzydlatych elfów – avarieli, trzymanych w Cormyrze jako niewolnicy. Po uwolnieniu z rąk oprawców, nakłonili oni Aerie do odwiedzenia Faenya-Dail, domu, z którego ją wykradziono. Będąc tam wiele się nauczyła, godząc się wreszcie z utratą skrzydeł i faktem, że już nigdy nie będzie prawdziwym avarielem. Koniec końców Aerie została arcykapłanką w Podkamieniu, wiosce gnomów, o której wspominał czasami jej nauczyciel, Quayle. Aerie zrozumiała, że to on był dla niej jedyną prawdziwą rodziną, dlatego to właśnie pomiędzy jego ludem znalazła w końcu pokój.
a month ago None Committed changes Infinity Engine/Ascension - Polish
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Działałem tak tylko, jeśli było to konieczne, w samoobronie.
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Mikstura Sendai
NTa niezwykle potężna mikstura uzdrawiająca, będąca najprawdopodobniej wywardzona prziezłem samąej Sendai, ta niesamowita mikstura leczenia jest zdolna przywrócić pełnię punktów stanie całkowiżycia pijące uleczyć tego ktojużyjosobie.
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Tena niezwykle potężnya mikstura uzdrawiający eliksira, będącya najprawdopodobniej dziełem samej Sendai, jest zdolnya przywrócić pełnię punktów życia pijącej go osobie.

PARAMETRY:

Waga: 1
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Moce Bhaala

<CHARNAME> uzyskał<PRO_HESHE> tę zdolność, mogąc jej używać raz dziennie:

Zmartwychwstanie (Nekromancja)
Zasięg: dotyk
Czas działania: stały
Czas rzucania: 1
Obszar działania: dotknięta istota
Rzut obronny: brak

Podobnie jak czar 5. poziomu: o nazwie Wskrzeszenie, to zaklęciezaklęcie to może przywrócić daną istotę do życia. Jednak w tym przypadku istota ta odzyskuje dodatkowo pełnię punktów życia i gotowa jest na dalsze przygody.
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Moce Bhaala

<CHARNAME> uzyskał<PRO_HESHE> tę zdolność, mogąc jej używać raz dziennie:

Mroczna skaza (Nekromancja)
Zasięg: 6 metrów
Czas działania: 1 tura
Czas rzucania: 1
Obszar działania: 1 istota
Rzut obronny: neguje

Za pomocą tego zaklęcia, Dziecko Bhaala może przelać na wybraną ofiarę mroczną skazę swego złego ojca, zatruwając tych przeciwników, którym nie uda się wykonać rzutu obronnego przeciwko śmierci. Efekty zależą od poziomu rzucającego i zostały opisane poniżej:
7-9. poziom: 2k8 + 2/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
10-12. poziom: 3k8 + 3/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
13-14. poziom: 4k8 + 4/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
15-16. poziom: 6k8 + 5/rundę, spowolnienie na 24 sekundy, rzut obronny z mod. -2
17-21. poziom: 8k8 + 6/rundę, spowolnienie na 24 sekundy, rzut obronny z mod. -2
25. poziom: 8k8 + 6/rundę, spowolnienie na 36 sekund, rzut obronny z mod. -4, dotyczy grupy ofiar.
a month ago Piotr Wiankowski Translation changed Infinity Engine/Ascension - Polish
Moce Bhaala

<CHARNAME> uzyskał<PRO_HESHE> tę zdolność, mogąc jej używać raz dziennie:

Mroczna skaza (Nekromancja)
Zasięg: 6 metrów
Czas działania: 1 tura
Czas rzucania: 1
Obszar działania: 1 istota
Rzut obronny: neguje

Za pomocą tego zaklęcia, Dziecko Bhaala może przelać na wybraną ofiarę mroczną skazę swego złego ojca, zatruwając tych przeciwników, którym nie uda się wykonać rzutu obronnego przeciwko śmierci. Efekty zależą od poziomu rzucającego i zostały opisane poniżej:
7-9. poz.iom: 2k8 + 2/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
10-12. poz.iom: 3k8 + 3/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
13-14. poz.iom: 4k8 + 4/rundę, spowolnienie na 12 sekund, rzut obronny z mod. -2
15-16. poz.iom: 6k8 + 5/rundę, spowolnienie na 24 sekundy, rzut obronny z mod. -2
17-21. poz.iom: 8k8 + 6/rundę, spowolnienie na 24 sekundy, rzut obronny z mod. -2
25. poziom: 8k8 + 6/rundę, spowolnienie na 36 sekund, rzut obronny z mod. -4, dotyczy grupy ofiar.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 440 21927
Translated 92.2% 406 17031
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 10:07 a.m.
Last author Piotr Wiankowski

Activity in last 30 days

Activity in last year